Pretraga

Novosti

    

  Dobrodošli na našu webstranicu

Prevodilačka asocijacija “TABA“ nudi usluge pismenog prevođenja sa 30 stranih jezika na srpski, bosanski, hrvatski jezik i obratno, sa sudskom ovjerom ili bez nje kao i usluge usmenog prevođenja (konsekutivno i simultano prevođenje).

Dugogodišnje iskustvo na polju prevođenja kao i vrhunske reference čine Prevodilačku asocijaciju TABA najboljom organizacijom za prevođenje u BiH. Veliki broj sudskih tumača na jednom mjestu samo u Prevodilačkoj asocijaciji „TABA“.

Usluge asocijacije "TABA" su na raspolaganju fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu.


Asocijacija “TABA“ broji 132-akreditirana profesionalna, i sa dugim iskustvom angažovana prevodioca koji su na listama sudskih tumača u F BiH, RS i Brčko distriktu, kao i jedan broj prevodilaca amatera koji uglavnom rade usmeno prevođenje-bosanski državljani koji su duže vremena bili na školovanju ili su boravili u nekoj od država ciljnog stranog jezika. Pošaljite nam Vaš upit na taba1@europe.com ,a mi ćemo Vam u roku od 1,2,4,8 ili 24 sata ,ovisno od dogovora i veličine teksta koji se obrađuje, dati procjenu za koštanje prevoda i vremena potrebnog za njegovu obradu.

Nase prednosti !

  • samo certificirani i profesionalni prevodioci
  • inovativne tehnologije
  • informativne cijene veoma brzo, najdalje za dva sata
  • Expresan prijevod u hitnim slučajevima
  • Stroga kvaliteta i efikasno upravljanje zadacima
  • Narudžbe će biti obrađene noću ili vikendom
  • Diskrecija dogovora sa svim korisnicima usluga
  • Svi dokumenti su šifrirani SSL